Focus
Maritime Terrorism And Resilience Of Maritime Critical Infrastructures
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The surface area of the earth is covered by 71% water, that of which 96.5% is sea water. One particularly interesting thing about this subject is that the oceans are actually the routes of world trade, and any disruption in this domain can be harmful . However, terrorists are also aware of this fact. Counterterrorist experts argue that the maritime transport will be the first upcoming major terrorist target .  
Autor: Tonći Prodan | Objavljeno: 07 pro 2017 04:42:00
Energy As An East Mediterranean Opportunity and Challenge
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The East Mediterranean’s gas resources can promote cooperation, resolve conflicts and deliver financial benefits contributing to the economic development of Israel, Greece and Cyprus, advance the energy security of Jordan and Turkey, and present new prospects for Lebanon, Syria and the Palestinians. 
Autor: Antonia Dimou | Objavljeno: 07 pro 2017 04:18:00
Oil &Gas Sector: A Proposal For Real-Time Crisis Management Decision Support Tools
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The intention of a Decision Support Systems is to provide information to strategic decision makers to decide, upon received information, what steps to undertake. Decision Support Systems should not be confused in their role of supporting the Decision Maker.
Autor: Damir Kovač , Velimir Ostoić | Objavljeno: 07 pro 2017 03:42:00
Pieces of a Larger Puzzle: The Almost Impossible Task Of Protecting Critical Infrastructures
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The changing landscape of security (Crawford, 2012) and prevention requires a scientific viewpoint that implements segments coming from several disciplines, i.e. economy, technology, governance, law, sociology and criminology. Evidently, this means a challenge for researchers. Taking these transitions into account, this paper aims at better understanding of critical infrastructure protection. 
Autor: Veerle Pashley, Marc Cools | Objavljeno: 07 pro 2017 03:32:00
Resilient Critical Infrastructure And Economic Intelligence in The Cyber Domain
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The gathering and strategic management of information is a complex art with economic relevance and therefore businesses are forced to establish their own business intelligence units. The efficiency of such units could be improved by appropriate cooperation at the state level, where national security agencies must adopt a decisive role both in terms of protecting and gathering information. Economic intelligence consists of gathering and processing information relevant to the economic sector with the aim of making operational choices. 
Autor: Dr. Laris Gaiser | Objavljeno: 07 pro 2017 03:17:00
Cyber - The Fifth Dimension
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
On the military level, introduction of Cyber Warfare into the battle space can be resembled to the revolution that took place on the battlefield with the introduction of aircraft, at the beginning of the last century. The potential future destruction concealed within it, will be equivalent to the most lethal of physical weapons.
Therefore, cyber should be regarded as the fifth warfare and defense dimension after: land, sea, air and space.

Autor: Yair Cohen | Objavljeno: 07 pro 2017 03:10:00
Odnosi s javnošću – bitan dio političkog marketinga
(Svezak 13, br. 3, 2012.)
Da bi se na političkom tržištu postigli politički ciljevi mora biti izrađen, i primijenjen, marketinški plan te potaknuta odgovarajuća kampanja. Kampanja je svaki planirani, koordinirani program postizanja određenih, prethodno postavljenih, rezultata. Vođenje i organizacija kampanje je složen proces koji zahtijeva visoku preciznost i točnost te timski rad. Vrlo je važno prije samog početka kampanje istražiti tržište. Najčešće se to provodi anketom kojom se istražuje javno mnijenje da bi se dobile korisne informacije o biračima; propituju se stavovi ciljanih publika o određenim, ali u tom trenutku možda ključnim, problemima, pitanjima, temama, zatim o određenom političaru ili stranci. Za točnost istraživanja, bitno je uzeti u obzir i želje, potrebe, nade, kao i strahove ispitanika. Cilj ovakvih ispitivanja je postići što veću točnost i vjerodostojnost istraživanja jer njegovi rezultati nude empirijsku podlogu da se vlastita pozicija prilagodi javnosti u cilju stvaranja percepcije da je baš ono što ta stranka nudi rješenje problema birača.
Autor: Natalia Anić | Objavljeno: 12 lis 2017 10:30:00
Kibernetska sigurnost i sustav borbe protiv kibernetskih prijetnji u Republici Hrvatsko
(Svezak 13, br. 3, 2012.)
Dnevno su u svijetu odviju deseci tisuća različitih manje ili više opasnih napada u kibernetskom prostoru. Aktivnosti vodećih zemalja svijeta i međunarodne organizacije u posljednjih nekoliko godina, a posebno u proteklih nekoliko mjeseci potvrđuju rastuću svijest o učestalosti i razornosti tih napada. Sjevernoatlantski savez svojim novim strateškim konceptom daje naglasak opasnostima u kibernetskom prostoru, uvrštavajući kibernetske prijetnje među ugroze koje čine sigurnosno ozračje u nadolazećim razdobljima.
Autor: Hrvoje Vuković | Objavljeno: 10 lis 2017 10:14:00
Političke i sigurnosne dimenzije korištenja društvenih mreža u suvremenom informacijskom prostoru
(Svezak 17, br. 3, 2016.)
Suvremeni informacijski prostor zahvaljujući napretku informacijskih tehnologija koja je sve manja, brža i jeftinija omogućava državama, nedržavnim akterima, multinacionalnim korporacijama, pa čak i pojedincima, da uz minimalne financijske izdatke i minimalno korištenje informacijske infrastrukture postignu rezultate od strateškog značaja. Karakterizira ga velika pristupačnost komunikacijskih tehnologija svim slojevima populacije, velika brzina prenošenja informacija preko društvenih mreža u realnom vremenu što omogućava postizanje makismalnog učinka u vrlo kratkom vremenu, zatim anonimnost koja omogućava izražavanje mišljenja bez preuzimanja odgovornosti, potom velika količina razmjene informacija na dnevnoj bazi zbog čega je otežano praćenje i razlikovanje važnih i korisnih informacija od nevažnih i trivijalnih te što pri prenošenju informacija, u takvom prostoru, ne postoje ni geografske niti sadržajne granice (NATO StratCom COE 2016.).
Autor: Nikola Mlinac | Objavljeno: 05 pro 2016 09:57:00
Bosna i Hercegovina – Nedovršena država, podijeljeno društvo, i nemogućnost konstituiranja političke zajednice
(Svezak 17, br. 3, 2016.)
Nakon što su u američkoj zrakoplovnoj bazi Wright-Patterson koncem 1995. godine bosanskohercegovački nacionalni lideri, uz prisustvo čelnika susjednih država, Republike Hrvatske i Savezne republike Jugoslavije[2], postigli suglasnost oko državnog ustroja s dva entiteta – Republike Srpske i Federacije BiH, uspostavljen je mir u zemlji izmrcvarenoj ratnim zbivanjima i masovnim stradanjima civila i njihove imovine. Međunarodna zajednica kao dominantni akter u konstitucionalnoj rekompoziciji BiH nametnula je federalni ustroj s dva entiteta (i Distikt Brčko) i tri konstitutivna naroda, smatrajući ga dobrim okvirom za početak izgradnje poslijeratne bosanskohercegovačke države.
Autor: Paško Radica | Objavljeno: 05 pro 2016 09:49:00
The U.S. Commitment To Energy Security For All Of Europe
Zagreb Security Forum 2016
(Volume 17, Number 1-2, 2016.)
The United States is strongly committed to helping advance European energy security. This issue is one of our top priorities. Why do we care? It is in our interest to support the efforts of the European Union to advance a secure, sustainable, stable, transparent and integrated energy market with a diversity of energy types, sources, and delivery routes because we are convinced that such a common market will improve regional security, economic prosperity, and sustainability.
Autor: Michael R. Rousek | Objavljeno: 09 lis 2016 04:10:00
Strateško komuniciranje u Europskoj uniji i Sjevernoatlanskom savezu
(Svezak 16, br.2-3, 2015.)
Strateško komuniciranje danas je važan dio modernih nacionalnih i multilateralnih strategijskih, operativnih i taktičkih dokumenata i procesa. Za organizacije kao što su NATO i EU, koje po svojoj prirodi moraju povezati djelovanje država članica, komunikacija u današnjem kompleksnom informacijsko-komunikacijskom okruženju sigurno je otežana, ali samim time i izazovna. Ako zauzmemo stajalište da NATO i EU ovise o komunikaciji u postizanju strateških učinaka svoga djelovanja, tada je postavljanje jasnih okvira i smjernica kako vladati ovim područjem od iznimne važnosti.
Autor: Duje Ančić | Objavljeno: 26 tra 2016 10:05:00
Forced Migrations - Powerful Non-Kinetic Weapon
(Svezak 16, br.2-3, 2015.)
During 2015 and 2016, South-East Europe and the European Union have encountered the largest migration[2] since World War 2. Countries from which these migrants come from are extremely poor, war-torn and devastated countries of Central Asia, North and Middle Africa and especially from the Middle East. The processes of encouraging political change in the countries of North Africa known collectively as "Arab Spring", long-term instability, insecurity and the war in Afghanistan and Iraq, as well as the attempts of violent changes of certain regimes in power, as in the case of Syria, have led to the migrations of millions of inhabitants to, in the opinion of those who move and those who direct them, their nearest area of stability and security (economic and political): to the European Union.
Autor: Gordan Akrap, Pavle Kalinić | Objavljeno: 26 tra 2016 09:29:00
Internet, terorizam, protuterorizam
(Svezak 16, br. 1, 2015.)
ehnološki razvoj nigdje nije bio tako dinamičan i sveobuhvatan kao u području komunikacijske i informacijske tehnologije, a taj se razvoj, dakako, odrazio i na terorizam. Nerijetko u medijima piše da teroristi koriste internet kako bi širili svoje ideje, a neki istraživači terorizma pretpostavljaju da se mladi muškarci na taj način mogu radikalizirati u samo nekoliko mjeseci. Cilj ovog rada je rasvijetliti proces radikalizacije terorista putem interneta i uopće korištenja interneta u terorističke svrhe te analizirati moguće načine suprotstavljanja ovom fenomenu.
Autor: Tonći Prodan | Objavljeno: 02 tra 2015 10:28:00
Obavještajne i represivne službe u suprotstavljanju kriminalitetu koji predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti
(Svezak 14, br. 1, 2013.)
Među ukupnim prijetnjama nacionalnoj sigurnosti jedan dio čini i kriminalitet određene vrste i sadržaja. S druge strane postoji i širok spektar nekriminalnih prijetnji nacionalnoj sigurnosti poput vojnih, vanjskopolitičkih, ekonomskih, prirodnih (potresi, poplave i sl.) i tehničkih/tehnoloških (havarije i sl.), zdravstvenih (epidemije) te prijetnji koje proizlaze iz unutarnjih strukturnih slabosti ili ranjivosti pojedinih institucija (obrana, sigurnosni sustav) ili vrijednosti (npr. politička stabilnost, socijalna kohezija, gospodarstvo, ekologija i dr.
Autor: Joško Badžim | Objavljeno: 18 tra 2013 08:34:00
Izvještajne službe i meka moć
(Svezak 14, br. 1, 2013.)
Svijet je u tranziciji jer se promijenila priroda međunarodnih odnosa, odnosno promijenili su se instrumenti nacionalne moći. Većina je teoretika međunarodnih odnosa suglasna da su danas ključni instrumenti nacionalne moći javna diplomacija i informacija, a tek su na trećem i četvrtom mjestu ekonomija i vojska. Drugim riječima: u industrijsko doba zemlje koje su imale dominaciju na moru i u zraku vladale su svijetom; u informacijsko doba zemlje koje budu dominirale informacijskim prostorom imat će hegemoniju u svijetu. Zato nacionalne informacijske strategije imaju zadaću osigurati dominaciju punog spektra vlastitih informacija u stranim javnostima.
Autor: Miroslav Tuđman | Objavljeno: 18 tra 2013 08:30:00
Appeals Judgement Summary for Ante Gotovina and Mladen Markač
(Svezak 13, br. 4, 2012.)
Consequently, the Appeals Chamber finds that the Trial Chamber did not make findings sufficient, on their face, to enter convictions against Mr. Markač on the basis of either aiding and abetting or superior responsibility. In the absence of such findings, and considering the circumstances of this case, the Appeals Chamber, Judge Agius dissenting, declines to assess the Trial Chamber’s remaining findings and evidence on the record. Doing so would require the Appeals Chamber to engage in excessive fact finding and weighing of the evidence. The Appeals Chamber, Judge Agius and Judge Pocar dissenting, recalls that the existence of a JCE and unlawful artillery attacks underpin all of the material findings of the Trial Judgement. In this context, any attempt to derive inferences required for convictions under alternate modes of liability would risk substantially compromising Mr. Markač’s fair trial rights.
Autor: Redakcija | Objavljeno: 28 pro 2012 05:09:00
Ekspertski izveštaj tima za vojne analize za predmet IT-95-13
(Svezak 13, br. 4, 2012.)
Promene zadataka i ciljeva Oružanih snaga SFRJ za vreme sukoba u Hrvatskoj - u ovom delu se govori o promenama unutar Vrhovne komande na početku sukoba u Hrvatskoj i o tome kako je to uticalo na zadatke JNA u toku sukoba u Hrvatskoj. Naredženja i uputstva onoga što je preostalo kao Vrhovna komanda i štab Vrhovne komande ukazuju na to da je JNA, bar de facto, sve manje bila “vojska SFRJ" i da je, barem u Hrvatskoj, postepeno prerastala u pretežno srpsku vojsku, koja je služila srpskim ciljevima. Uloga JNA izmenila se, i umesto posredovanja izmedžu sukobljenih strana, postala je stvaranje srpskih područja u onim delovima Hrvatske koje je srpsko/srbijansko rukovodstvo smatralo srpskim i uspostavljanja kontrole nad njima. Tako je ustavni zadatak “zaštite teritorijalnog integriteta” sveden na učvršćivanje srpske/srbijanske kontrole nad tim područjima.
Autor: Redakcija | Objavljeno: 28 pro 2012 12:56:00
Gospodarska špijunaža - paradigma modernog svijeta
(Svezak 13, br. 3, 2012.)
Gospodarska špijunaža egzistirala je još od najstarijih civilizacija, doduše u vrlo pojednostavljenim oblicima. Poznat je primjer iz državnog ustroja starog Egipta gdje su pojedini svećenici koji su odlazili u strane zemlje sustavno obučavani za zadaće prikupljanja podataka o njihovoj gospodarskoj snazi. Također, oko 1200 godina prije Krista, a tijekom izraelskog pohoda na Palestinu, Jošua je uputio dvojicu svojih uhoda da „tajno izvide da li je zemlja plodna“. Ovakvih, relativno pojednostavljenih primjera gospodarske špijunaže te primjera koji su obuhvaćali sustavniji pristup navedenoj problematici tijekom povijesti bilo je bezbroj.
Autor: Tomislav Đozić | Objavljeno: 12 lis 2012 10:26:00
Sustavi ranog upozoravanja
(Svezak 13, br. 3, 2012.)
Definirajući sustave ranog upozoravanja, Shaker i Richardson povlače analogiju s državnim strukturama navodeći da se radi o "onim izvještajnim aktivnostima namijenjenim detektiranju i izvješćivanju vremenski osjetljivih izvještajnih informacija o inozemnim događajima koji mogu uključivati opasnost za Sjedinjene Države ili za vojne, političke, gospodarske interese ili državljane Sjedinjenih Država u inozemstvu.
Autor: Siniša Košutić | Objavljeno: 10 lis 2012 10:18:00
The institutional Dimension of Greek Security Policy: Is There a Need for a National Security Council?
(Svezak 9, br. 3, 2008.)
This article examines the institutional challenges that Greek security policy is facing and offers some suggestions regarding the mechanisms that are needed for a more effective security and crisis management policy. The inefficiency of Greek security policy derives among other things from the fact that the existing institutional structures are inadequate and poorly organized. The prospect of introducing a new institutional body, the National Security Council, will also be examined in order to demonstrate that such an institution although helpful should not be treated as a panacea.
Autor: Dr. Andrew N. Liaropoulos | Objavljeno: 17 ruj 2008 09:09:00
Intelligence: Worldwide Cooperation
(Svezak 9, br. 3, 2008.)
Established governments recognize that life under the constant threat of terrorism jeopardizes their nation's stability, prosperity, and overall well being. They have all publicly condemned terrorism as criminal and immoral. For instance, on the heels of the horrific attacks of September 11, 2001 even the Chinese government announced that it "opposes and condemns all forms of terrorism and is against using terrorism as a means of achieving political objectives.” Such statements prove that nations, regardless of whether their pronouncements against terrorism are genuine, at least recognize terrorism as a serious security threat to other nations. More recently, in 2005 the European Union had released a similar declaration stating, "Terrorism is criminal and unjustifiable under any circumstances."
Autor: Thomas Patrick Melady, Ph.D. Sean Hilscher | Objavljeno: 17 ruj 2008 09:00:00
Ethnic-Pyschological Dimensions of the Balkan Security
(Volume 3, Number 1-2, Spring-Summer 2002.)
There are things and situations that assert the definition "anything you say is true". But is the Balkan theme among them? One is about to say not, having in mind the approach and the arguments, negative for their most, when "Europe", "the World", "America", "the Others" or "the Great Powers" are interpreting the "Balkan problems". But the answer would be rather yes, since closer scrutiny reveals the mosaic-like variety of lands, economies, policies and standpoints...
Autor: Valentin Stankov | Objavljeno: 03 svi 2002 05:43:00
The Balkans, the World and the National Security of Bulgaria
(Volume 3, Number 1-2, Spring-Summer 2002.)
Radical changes in the international situation re-ignited previous conflicts. Ethnic and religious issues, suppressed during the bi-polar era, created an immediate threat for national and international security. The structure of the global information society increased the current risks to the security of information. Progress in state-of-the-art technologies created new opportunities for penetration, manipulation, and destruction of data, in addition to disrupting and compromising the records and activities of institutions, organizations, and companies. The threats are related to criminal activities and also to criminal organizations, fundamentalists, even anarchists.
Autor: Valentin Stankov | Objavljeno: 03 svi 2002 05:42:00
Prospects for the Balkans and the Limits to Stability
(Volume 3, Number 1-2, Spring-Summer 2002.)
Croatia, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Macedonia, Montenegro (that is, their politicians, businessmen, scientists, and artists) try to explain the issues in historical terms, but such explanations are greeted with scorn or lack of understanding. European politicians attempt to ignore our history, eradicate our differences, and destroy our memory. We, on the other hand, believe history freed from ideology explains the past and liberates the future.
Autor: Miroslav Medjimorec | Objavljeno: 03 svi 2002 05:40:00
The Russian View: Problems and Perspectives in the Balkans.
(Volume 3, Number 1-2, Spring-Summer 2002.)
For Russia, the Balkan states rate a high regional priority. From a geopolitical view, the region's problems are an unremitting threat to European and, by extension, world stability. Many of the regions' animosities are ages old and obdurate. To these are added new problems, mainly recent and internal, such as a plethora of refugees that have a dangerous, destabilizing effect on the area.
Autor: Helena Khotkova | Objavljeno: 03 svi 2002 05:38:00
Prospects for Stability in Southeastern Europe
(Volume 3, Number 1-2, Spring-Summer 2002.)
After more than a decade, most of the problems facing the states of the former Yugoslavia still have not been resolved. What has changed over the past ten years is that the locus of the crisis has shifted from the northeast - Slovenia and Croatia - to the southwest - Bosnia & Herzegovina, the Federal Republic of Yugoslavia (including Kosovo and Montenegro), and Macedonia. Even Albania has been in a state of almost chronic instability since 1997. And in this latter group, the political, constitutional, and state questions which were open at the beginning of the 1990s are far from resolved.
Autor: Gordon N. Bardos | Objavljeno: 03 svi 2002 05:36:00
Conference on "Intelligence and the Threat from International Terrorism"
(Volume 2, Number 3-4, Autumn-Winter 2001.)
The politics of the sociology of terrorism. The use of intelligence and counter-intelligence by terrorist organizations / Old means for new tasks: Humint and Covert Operations / Merging police intelligence and national intelligence / Legal, ethical and media aspects of "Intelligence Wars". / Problems and prospects concerning international intelligence cooperation and joint action in counter-terrorism. / Lessons from the EUROPOL-cooperation
Autor: Redakcija | Objavljeno: 16 lis 2001 05:01:00
Sigurnosno obavještajne službe u Bosni i Hercegovini
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
Bosna i Hercegovina je Daytonskim sporazumom podijeljena na Federaciju BiH i Republiku Srpsku. U Federaciji BiH postoje dvije službe (jedna je od njih hrvatska SNS, a druga bošnjačka AID). U Republici Srpskoj postoji Služba državne sigurnosti. Usprkos rastu kriminala i terorizma, između tih triju službi ne postoji suradnja. Autor zaključuje da je nužno što hitnije donijeti zakon o sigurnosno-obavještajnim službama u Federaciji (prijedlog kojega postoji), te uspostaviti bolju suradnju sa službom Republike Srpske. Cilj bi, kao što je slučaj sa svim sličnim službama, trebao biti trajni mir i stabilnost u regiji.
Autor: Ivica Lučić | Objavljeno: 31 sij 2001 03:48:00
HIS : 1993 - 1998 Prvih pet godina Hrvatske izvještajne službe
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
Nakon prvih demokratskih i višestranačkih izbora održanih 1990. u osamostaljenoj je Hrvatskoj započeo proces izgradnje državnih institucija. Članak opisuje razvoj sustava nacionalne sigurnosti: povijest Hrvatske izvještajne službe i obavještajne zajednice, njihovo podrijetlo, strukturu, zadaće i aktivnosti. Detaljno je prikazano i ocijenjeno prvih pet godina (1993.-1998.) sustava nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. HIS je osnovan 1993. kao središnja služba Ureda za nacionalnu sigurnost (UNS-a). Glavni su ciljevi bili oslobađanje hrvatskih okupiranih područja i rješavanje regionalne krize. HIS je surađivao i sa stranim obavještajnim službama razmjenjujući obavještajne procjene regionalne krize i pružajući podršku međunarodnim trupama (UNPROFOR, UNCRO, IFOR, SFOR, itd.). Autor naglašava zakonske i etičke kriterije na kojima su utemeljeni HIS i obavještajna zajednica.
Autor: prof. dr. sc. Miroslav Tuđman | Objavljeno: 31 sij 2001 03:46:00
Need for Economic Intelligence
(Volume 1, Number 3-4, Autumn-Winter 2000.)
National Intelligence services largely failed to foresee the great changes in Europe in the ´80s and ´90s, at least in the sense that they conveyed them to partners and/or convinced their governments to act upon them. In some cases, as in the matter of the Baltic states' independence struggle, the KGB was accurate in its warnings, but failed to convince the leadership to act upon this Intelligence.
Autor: Jan Leijonhielm | Objavljeno: 30 ruj 2000 02:59:00
Globalization and National Identity: Lessons we did not learn from the crises in Southeast Europe
(Volume 1, Number 3-4, Autumn-Winter 2000.)
The process of national liberation of Croatia, Slovenia, and then Macedonia and Bosnia and Herzegovina began with the first free and multi-party elections in 1990. The disintegration of Yugoslavia was a bloody and difficult process, as the Milosevic regime was not prepared to surrender Serbian hegemony within the multi-national Yugoslavia. This process resulted in many related wars waged by Milosevic: the seven-day-war in Slovenia, the four-year-war in Croatia, a somewhat shorter one in Bosnia Herzegovina, and finally the NATO intervention in Kosovo in 1999. Former Yugoslavia, that is, Southeast Europe, became the strategic center of the European periphery (as General Wesley Clark recently stated)
Autor: Miroslav Tuđman | Objavljeno: 30 ruj 2000 02:57:00
Intelligence Information and Policy Makers
(Volume 1, Number 3-4, Autumn-Winter 2000.)
At first glance, the problem appears simple: intelligence collects and analyses all data related to a certain political issue, prepares a report, and submits it to the policy maker (PM). The PM makes a decision which is implied or recommended in the report, acting under the assumption that the intelligence collectors and analysts are first-class professionals devoid of selfish or political motives, and that the PM is a reputable statesman whose only concern is the safeguarding of national interests.
Autor: Lt.-Gen. L. Shebarshin | Objavljeno: 30 ruj 2000 02:55:00
Intelligence and National Security: Adjusting to a Post-Cold War Environment
(Volume 1, Number 3-4, Autumn-Winter 2000.)
The security threats of a bipolar world with two military alliances poised against one another appear to have abated with the demise of one of the super-powers. Our gain is that the danger of world extermination through super-power nuclear warfare has been averted. Our loss is the relative clarity that this bipolarity implied. Now, instead, we are confronted with transnational threats such as proliferation of weapons of mass destruction, terrorism, drug trafficking and organized crime. These threats were always there. But, they have taken on new potency precisely because of the demise of bipolarity and the concomitant emergence of new states, some of which are still quite fragile. Now the threats are more numerous, less visible, more underground and - in an age of fast transportation and communication - much more immediate.
Autor: Victor Jackovich | Objavljeno: 30 ruj 2000 02:52:00
Culture of Secrecy
(Volume 1, Number 3-4, Autumn-Winter 2000.)
In the wake of the collapse of the Soviet empire, the CIA finds itself fighting for its institutional life. It stands accused by former top intelligence chiefs of having failed the mission for which it was founded: to provide political leaders with accurate assessments of the political, economic, and military state of the Soviet Union. Writing later about this "enormous failure", Turner made an extraordinary assertion in a 1991 Foreign Affairs article: "I have never heard a suggestion from the CIA, or the intelligence arms of the departments of defense or state, that numerous Soviets recognized a growing, systemic economic decay
Autor: Dusko Doder | Objavljeno: 30 ruj 2000 02:46:00
Intelligence in Transition - The Case of Republic of Macedonia
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
In Macedonia, intelligence gathering dates back more than 100 years. However, the modern structure and system was for almost half a century, was directed by Yugoslavia during the last fifty years. The Macedonian Intelligence Agency was officially established in 1995. Its status and function were defined by law, but there were obstructions and attempts at revision; that is, the restoration of the previous model. This caused a three-year delay in the transformation and establishment of modern Macedonian modern. Conditions have gradually changed since 1998, and the Intelligence Agency has begun to operate as a separate state institution for foreign intelligence. Preparing a case study of the development of intelligence in a post-communist state faces the challenge of representing conditions comprehensively and objectively. This challenge cannot be met fully, for the time period under analysis is still in transition, the data incomplete and fluid. Hence, the time of the adjustment of the secret services to the conditions and circumstances will differ.
Autor: Grozdan Cvetkovski | Objavljeno: 19 srp 2000 01:24:00
Security and Intelligence Services in Bosnia and Herzegovina
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
The author chronicles the history of the security-intelligence system of Bosnia and Herzegovina. He deals with the beginnings of the services' activities, the laws and regulations passed during the past 55 years, and the key political processes and events which influenced the development of the security-intelligence system and society as a whole. He also discusses the conditions and background under which the socialist security system collapsed at the onset of the war in Bosnia and Herzegovina, and explains how the new service emerged. The author analyzes the affairs which damaged the reputation of the service, and how the fear and mistrust created by the failure to resolve them led to the final legal regulation governing the activities of the service. Bosnia and Herzegovina was divided by the Dayton Agreements into the Federation of Bosnia and Herzegovina and Republika Srpska. Two discrete services exist in the Federation (one the Croatian SNS and the other the Bosniac AID). Republika Srpska's entity is the Service of State Security. There is no cooperation between these three services, although criminality and terrorism are on the rise. The author's conclusion is that the law which has been formulated on intelligence-security services in the Federation must be immediately adopted, and better cooperation must be established with Republika Srpska. As is the case with all similar services, the goal should be lasting stability and peace in the region.
Autor: Ivo Lučić | Objavljeno: 19 srp 2000 01:21:00
The first five years of the Croatian Intelligence Service: 1993-1998
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
After the first democratic, multiparty elections held in 1990, the process of building state institutions commenced within the framework of newly-sovereign Croatia. This article describes the development of the national security system: the history of the Croatian Intelligence Service and the Intelligence Community, and their origin, structure, tasks and activities. The first five years (1993-1998) of the national security system of the Republic of Croatia are presented in detail and evaluated. HIS was formed in 1993 as a central agency of the National Security Office (UNS). The main objectives were the liberation of Croatia's occupied territories and dealing with the regional crisis. HIS was also oriented toward co-operation and partnership with foreign intelligence agencies regarding intelligence assessments of the regional crisis and support of the international troops (UNPROFOR, UNCRO, IFOR, SFOR, etc). The author stresses the legal and ethical criteria upon which HIS and Croatian intelligence community were established.
Autor: Miroslav Tuđman | Objavljeno: 19 srp 2000 01:17:00
New Tasks of the Hungarian Military Intelligence Office after NATO Accession
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
The purpose of this article is to discuss the changes in the tasks and roles of the Hungarian Military Intelligence Office (MIO). The introductory paragraphs give a short view of the historical roots of Intelligence, then go on to cite milestones of MIO history, and end with an outline of the organization of the MIO, stressing its strong link to Intelligence gathering and decision making. The major parts of the article explain first, how the MIO has adapted and responded to the challenges facing modern-era Intelligence agencies; and, second, its proposed restructuring, the result of Hungary's NATO accession. The concluding portion contains a summary of the MIO's goals.
Autor: Lt. General Laszlo Botz | Objavljeno: 19 srp 2000 01:13:00
Ten Years of German Unification
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
The author discusses the fate of the Foreign Intelligence Department of the GDR, which he headed for over thirty years, and of its colleagues and agents since the reunification of Germany ten years ago. There was no transformation of this service after the implosion of socialism; instead, it was liquidated, and criminal prosecutions followed which continue to this day. The author describes how this is connected to the West German leadership goal of the "de-legitimization" of the GDR. The operations of the western services are described, as well as the actions of their collaborators, who agree to make available, for a price, their knowledge of sources, files, data and other evidence in order for criminal prosecutions to be launched; i.e. the "Rosewood" operation of the CIA, and the decoding of the data carrier "SIRA" and its significance are discussed. The author holds the view that the criminal prosecution of the colleagues and agents of his service violates the internationally recognized legal concept of "equality before the law". Of the approximately 150,000 political indictments initiated since the reunification, 7,099 were for espionage. The article also addresses other subjects, such as the inhumanely high prison sentences in the United States. The author feels that, after ten years, a political gesture should be made which would remove the last vestiges of the Cold War.
Autor: Col. Gen. Markus Wolf | Objavljeno: 19 srp 2000 01:10:00
Intelligence in an Age of Transition - The Case of Sweden
(Volume 1, Number 2, Summer 2000.)
Although a formally non-aligned country with strong economic and security links to the Western powers, Sweden nevertheless developed an expansive national intelligence system during the Cold War. After the tumultuous shift of European security policy between 1989-91, Sweden realized immediate benefits in the area of national security; it went from the exposed position of a front-line state in the Baltic to an embedded position behind a new Cordon Sanitaire to the east. As other small European countries, Sweden in the 1990s was thus faced with the task of aligning its national intelligence system with new international premises and a broadened, but largely unknown, future security agenda. The attempts to reform its system offer insights into the process involved in changing intelligence agendas and institutions, and into the problems facing national intelligence policy caused by globalization and European integration.
Autor: Dr. Wilhelm Agrell | Objavljeno: 19 srp 2000 01:05:00
Sharing and Using Intelligence in International Organizations: Some Guidelines*
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
The nations of the world increasingly are conducting business collectively, through international organizations. Intelligence services, traditionally focused on serving the needs of single nations, are being called upon to work within a larger international framework and to cooperate with counterpart services in pursuit of shared objectives. Decisions about sharing intelligence information present special difficulties and dilemmas when they must involve international organizations. This article traces the evolution of intelligence sharing policies - largely from a US perspective - and offers some proposed guidelines for making more effective use of intelligence in a multilateral context.
Autor: Helene L. Boatner | Objavljeno: 18 tra 2000 06:08:00
Intelligence in the Twenty-First Century
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
The author concludes that the world will most probably remain rife with conflict even in the twenty first century and that the traditional role of intelligence will not only continue but will increase in importance. He characterizes the international situation as being "more of the same historically"; that is, the existence of several different centers of power and mutual conflicts based solely on national interests. In order to protect and promote one's national interests, sovereign states will, on one hand, require its own military forces, and, on the other, its own intelligence service. In the future, the goals and priorities of intelligence services will be subservient to the interests of state policies, and the collection and analysis of information obtained by "special means" in support of national foreign policy will apply universally to all world intelligence services. The most important changes will take place in the technical aspects of intelligence. However, in spite of fears expressed about an "Orwellian" solution, which could in the future be at the disposal of intelligence services as a result of technological advances, the author believes human sources, humint, will remain the main intelligence tool. As far as "rules of the game" are concerned, they will also remain the same, though sporadic attempts will be made to devise some internationally acceptable framework for intelligence activities.
Autor: Lt.-Gen. Leonid V. Shebarshin | Objavljeno: 18 tra 2000 06:07:00
Negotiating in the Balkans: The Prenegotiation Perspective
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
The issues, the activities and the relations preceding the formal international negotiations have increasingly become an area of a special theoretical interest. The prenegotiation or the prenegotiation phase is part of the broader issue of the dynamic interactive process of international negotiations. The Southeast European region or the Balkans, in particular its people and political leaders, could utilize much of the conceptual experience of prenegotiating in coping with the multitude of major and minor real and potential conflicts and other issues. Prenegotiations provide an opportunity to approach and be involved in managing significant issues, including conflicts, without taking the risk of formal commitments, as well as facilitating the very negotiations in areas as determining the participants, the agenda, etc. A basic benefit from prenegotiations by all parties is the possibility to understand better the specific mechanism of shaping the partner's and the own party's commitment to negotiate. Switching from the traditional bargaining model of negotiations to the problem-solving model in the Balkans, utilizing to the most the third-party capacity and the seminar and workshop experience of dealing with particular issues in an informal way are special accents in the prenegotiation potential applied to Southeast European issues.
Autor: Dr. Plamen Pantev | Objavljeno: 18 tra 2000 06:04:00
View on the Current Situation in Kosovo
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
The newly established situation in Kosovo, after the conclusion of NATO air strikes against Yugoslavia, has not resolved the open issues but, instead, introduced new questions in regard to internal, regional and European positions of Kosovo and Yugoslavia, questions which will in the long term be a burden on the security situation in the explosive "Balkan powder keg". The first priority in Kosovo is a speedy and effective implementation of UN Security Council Resolution 1244, which will present a serious test for the international community. Results here will affect success in various moves for reconciliation in a variety of conflicts. On the Kosovo political scene, the main struggle in Albanian political bodies will be between representatives of former UCK-Tachists, which are characterized as extremists, and the moderate forces of the DSK, led by Ibrahim Rugova. In peacetime conditions, the moderate forces are slowly and effectively making political gains, and are more familiar with international community positions on multiethnic and multireligious entities as opposed to autonomy. In the area of security, serious threats might emerge from the former commanders in the paramilitary UCK formations, who are dissatisfied with their positions in the newly established transition government and civil administration.
Autor: Redakcija | Objavljeno: 18 tra 2000 06:02:00
Kosovo: Some Lessons
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
The US undertook the Kosovo campaign without an appropriate coordinated military plan, for political reasons. The proper basis for Kosovo intervention was a valid strategic concern. Europe needs the US to operate out-of-area: only the US has the aircraft carriers, the lift capacity, the cruise missiles, the overhead reconnaissance capability, and other indispensable components of an out-of-area campaign. These are sensible criteria, which could help frame all debates about NATO intervention. Blair's address on April 22, 1999, offered a proposed doctrine for NATO intervention in non-member countries. It had five parts, and might be described as a NATO Powell Doctrine. "Are national interests involved?" Here, Kosovo qualifies fully as to the underlying reality. The Balkans remain a powder keg. The Vance-Owen Plan of cantonising Bosnia made sense, and should not have been dismissed by Secretary Christopher. The Russians have been essential to a solution. Wherever the Russian troops had been in control, the Albanian refugees would not have gone back, meaning a potentially unstable Macedonia. But with the NATO occupying force in place, NATO could dictate the terms of Russian participation.
Autor: John Train | Objavljeno: 18 tra 2000 06:00:00
Crises in Southeast Europe (1990-1999): Have we learned anything?
(Volume 1, Number 1, Spring 2000.)
Although Southeast Europe has been a source and scene of wider European conflicts in the twentieth century, crisis management by the EU, NATO, OSCE, succeeded only temporarily in extinguishing the fire and removing the sources of conflict. Therefore, the international community should apply short-term crisis management and devise long-term proposals for the region. The Stability Pact may indeed achieve a stabilization of the region if regional players are included and their long-term goals are incorporated into the integral strategy for the region. Both regional governmental and non-governmental think tanks could significantly contribute to the creation of progressive solutions within the comprehensive strategy for the region and thus to the success of the Stability Pact as the main vehicle of the strategy.
Autor: Krešimir Ćosić, Srećko Domljanović | Objavljeno: 18 tra 2000 05:55:00

web
analytics