Editorials
Resilient Critical Infrastructure - 2nd Zagreb Security Forum: Conclusions
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
At a time of rapid globalization processes and new security challenges and sources of instability, it is not possible to talk about the protection of NCI outside the international context and multidisciplinary approach based on different experiences in the work on improving its security. The processes of planning, construction, use, maintenance, management, development and resilience of NCI, as well as its safe and smooth functioning are the exclusive responsibility of the State.
Autor: Zagreb Security Forum 2017 | Objavljeno: 07 pro 2017 06:45:00
Resilient Critical Infrastructure Zagreb Security Forum 2017.
(Svezak 18, br. 1-2, 2017.)
The emphasis of the second ZSF entitled Resilient Critical Infrastructure is on the resistance to the challenges the infrastructure is or will be facing, especially in the domain of hybrid threats, as well as the ability of its rapid recovery and return to a state of functioning in order to meet the key needs of the population
Autor: Gordan Akrap | Objavljeno: 07 pro 2017 03:03:00
Critical Energy Infrastructure Protection
Zagreb Security Forum 2016
(Volume 17, Number 1-2, 2016.)
Energy has been used as a weapon since the time when the possibility of creating and preserving fire made a difference between those that will survive and those that will disappear. Today, energy is a non-kinetic weapon used to achieve a lot of different goals (such as political, economic, social, security) at the strategic, operational, and tactical levels. Many countries are dependent on energy sources from abroad. The problem is even bigger if the supply is dependent on only one source.
Autor: Gordan Akrap | Objavljeno: 09 lis 2016 02:36:00
Uvodnik - Predmet IT-95-13
(Svezak 13, br. 4, 2012.)
Kao jedna od strana u sudskom postupku, Tužiteljstvo je u pojedinim procesima tražilo izrade stručnih analiza po pojedinim pitanjima. Dio jedne od tih analiza, korištenih u procesu protiv „Mrkšića i drugih – Vukovarska bolnica“ (predmet: IT-95-13) objavljujemo i u našem časopisu.
Autor: Redakcija | Objavljeno: 28 pro 2012 11:47:00
Izvješće državne komisije o pripremi i vođenju obrane Vukovara
(Svezak 11, br. 2-3, 2010.)
Komisiji za utvrđivanje činjenica o okolnostima u kojima je pripremana i vođena obrana Vukovara od agresije JNA, Republike Srbije i srpskih odmetnika je dan zadatak da utvrdi bitne i najznačajnije činjenice neposredno vezane uz agresiju na Vukovar i tijek obrane grada i okolnih naselja, da obavi političku analizu tih činjenica; te da u zaključku izvještaja izrazi ocjenu o problemima koji su se pojavljivani tijekom obrane Vukovara kao i njihovim uzrocima a koji su, uz ostalo, doveli do vojnoga gubitka grada.
Autor: Redakcija | Objavljeno: 16 lip 2010 01:42:00
In Memoriam Prof. dr. Stevan Dedijer
(Volume 3, Number 3-4, Autumn-Winter 2002.)
Stevan Dedijer (June 25, 1911. Sarajevo – June 13, 2004. Dubrovnik) was a visionary of a new intelligent society, whose main features are “organized intelligence”, “social intelligence”, “planetary intelligence”, “global intelligence system”, “global mind”. These are just different names representing the same basic idea advocated by Dedijer since 1960s. He believes that global trends – computers and communication technologies being just one of them – lead the human race into a new intelligence revolution. This revolution becomes manifest in an increased demand for intelligent individuals, intelligent products, intelligent materials, intelligent machines and intelligent corporations.
Autor: Miroslav Tuđman | Objavljeno: 15 lis 2002 06:20:00
Sigurnosna pitanja u 21. stoljeću: obavještajna perspektiva
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
Svijet je samo nešto više od deset godina u najdalekosežnijim, višedimenzionalnim i revolucionarnim promjenama od Prvog svjetskog rata i njegova poraća. Nakon stoljeća rata, koje je donijelo smrt starih carstava i pobjedu demokracije i tržišnog gospodarstva nad nacističkim i komunističkim totalitarizmima i njihovim državnim ideologijama, svijet se promijenio i njegova budućnost s njim.
Autor: Robert Gates | Objavljeno: 31 sij 2001 03:43:00
Gospodarske izvještajne službe
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
Tema sigurnosti i prikupljanja industrijskih podataka relativno je nova, a kada se bave tim problemima, obavještajne ili sigurnosne službe ne mogu profitirati na onoj vrsti širokog iskustva koje su akumulirali na području vojne i političke sigurnosti i špijunaže. Zbog toga se javlja potreba precizno definirati gospodarsku nadležnost sigurnosnih i obavještajnih službi kako bi se izbjegla sumnja postojećih institucija - središnje banke, raznih monetarnih institucija, gospodarski orijentiranih ministarstava (odjela) da se pojavljuje novi centar sposoban umanjiti dio njihove moći. To zabrinjava i privatnike, koji se boje dodatnog uplitanja države u njihove poslove, što smeta uspostavi robusne gospodarske i financijske strukture, čak i kad shvaćaju da je potreba za sigurnošću njihov izravan i neizravan interes - tj. obrana protiv obavještajnih napada poput uplitanja, dezinformacija koje plasiraju strani centri ili, posebno, obavještajne službe.
Autor: Ivan Bagarić | Objavljeno: 31 sij 2001 03:38:00
Riječ urednika
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
U formiranju političkih, društvenih i povijesnih događaja obavještajni podatci i obavještajne procjene igraju važnu ulogu. Političari, koji imaju pristup obavještajnim izvješćima, rijetko izražavaju svoje mišljenje o upotrebljivosti i vrijednosti tih izvješća. U pravilu politolozi i povijesničari nemaju pristup obavještajnim podatcima ili dostupnim obavještajnim procjenama u vrijeme kad se donose političke i povijesne odluke. S druge strane, obavještajni časnici nemaju pravo suditi o političkoj primjeni prikupljenih obavještajnih podataka. Tako ostaje skrivena i nedovoljno ocijenjena važna karika u formiranju političkih i povijesnih događaja. Željeli bismo tu kariku, koja nedostaje, podvrći analizi i vrjednovati njezinu ulogu u procesu donošenja odluka na nacionalnoj i međunarodnoj razini.
Autor: Janos Matus, Miroslav Tuđman | Objavljeno: 31 sij 2001 03:36:00
Predgovor
(Zbornik, Svezak 1, 2001.)
U ovom Zborniku objavljuje se na hrvatskom izbor radova koji su tiskani u prva četiri broja (tri sveska) časopisa National Security and the Future. Također su u prilogu dati pregledi sadržaja objavljenih radova u prvom godištu NSF-a te upute za autore. Odlučili smo se ponovo objaviti prvenstveno domaće autore, zato što su njihovi prilozi još uvijek aktualni za probleme nacionalne i regionalne sigurnosti. No, također, objavljujemo i goste urednike u prva dva broja NSF-a, bivšeg predsjednika Republike Italije Francesca Cossige i bivšeg direktora CIA Roberta Gatesa koji su svoje tekstove pripremili samo za naš časopis. Svim autorima još jednom zahvaljujemo na njihovim prilozima.
Autor: Miroslav Tuđman | Objavljeno: 31 sij 2001 03:35:00
Volume 1, Number 2, Summer 2000. - Guest Editorial, Robert Gates
The world is now over ten years into the most far-reaching, multi-dimensional, revolutionary change since World War I and its aftermath. After a century of war that saw the demise of ancient empires and the victory of democracy and market economics over Nazi and Communist totalitarianisms and their statist ideologies, the world has been transformed, but the future is still murky.
Autor: Robert Gates | Objavljeno: 19 srp 2000 01:09:00
Volume 1, Number 1, Spring 2000.: Guest Editorial, Francesco Cossiga
The fall of the Berlin Wall and the global spread of competition have shifted part of the focus in what can be defined as "State security" (and, consequently, the focus intelligence and security services established for that purpose) from the military domain and even strictly political to the economic domain. The domination of the economic and financial domains - including the policies defined thereby - has changed the goals of the intelligence services...
Autor: Francesco Cossiga | Objavljeno: 18 tra 2000 11:16:00
Volume 1, Number 1, Spring 2000. - Editorial Janos Matus, Miroslav Tuđman
Over the past ten years a number of European countries have experienced dramatic political, economical, social, or even cultural changes.
 Janos Matus
 Miroslav Tuđman
Autor: Janos Matus, Miroslav Tuđman | Objavljeno: 18 tra 2000 10:49:00

web
analytics